MATERIALINFO PRINT

Format helsida: 202 x 273 mm + 3 mm utfall.  
Format halvsida stående: 97 x 273 mm + 3 mm utfall.  
Format halvsida liggande: 202 x 132 mm + 3 mm utfall.


Tryckfärdig PDF (version 1.4), med skärmärken samt 3 mm utfall (ha gärna en marginal på minst 5 mm).
Färg:
Inlaga: CMYK med färgprofilen PSO_LWC_Improved_eci.icc. Upplösning: DPI 300. 
Färg: 2:a, 3:e och 4:e omslag: CMYK med färgprofilen PSOcoated_v3.icc. Upplösning: DPI 300

För exakta profiler och joboptions , kontakta Sofia Berry på annonsavdelningen, annons@chef.se.

Leverans: Annonsfiler skickas till annons@chef.se senast på angiven materialdag. 
Bifoga även namn och kontaktuppgifter till er tekniska kontaktperson.