MATERIALINFO PRINT

Format helsida: 202 x 273 mm + 3 mm utfall.  
Format halvsida stående: 97 x 273 mm + 3 mm utfall.  
Format halvsida liggande: 202 x 132 mm + 3 mm utfall.


Tryckfärdig PDF (version 1.4), med skärmärken samt 3 mm utfall (ha gärna en marginal på minst 5 mm).
Färg: CMYK med färgprofilen Iso Coated V2 300 % ECI. Upplösning: DPI 300.
För exakta profiler och joboptions , kontakta Sofia Berry på annonsavdelningen, annons@chef.se.

Leverans: Annonsfiler skickas till annons@chef.se senast på angiven materialdag. 
Bifoga även namn och kontaktuppgifter till er tekniska kontaktperson.