Content advertising /Native

Full screen

Content advertising (tidigare mer känt som native) är varumärkesstärkande storytelling där Chefs contentavdelning producerar innehåll med samma kvalitet och tonalitet som övrigt redaktionellt material. Vi säkerställer att content-artikeln får en träffsäker ledarskapsvinkel anpassad för vår målgrupp.

Content-artiklar publiceras i tidningen Chef samt i Chefs digitala kanaler, chef.se, nyhetsbrev samt i sociala medier. Vi skräddarsyr kampanjen och kanaler efter ditt kommunikativa behov.