Chef's logotype

Chef

Business · Sweden

Sveriges chefer läser Chef

Chef når fler än var tredje chef i Sverige.
Med den höga räckvidden speglar Chef den svenska chefsmarknaden väl. Chefs läsare och besökare finns både i privat och offentlig sektor.
Chefer på ledningsgruppsnivå, mellanchefer och nya chefer söker sig alla till Chef för inspiration och information.
...
 Lees meer

Interesses

Golf, Träning och hälsa, Ledarskap, Näringsliv, Samhällsfrågor

40-50
Leeftijd
49%
Mannen
51%
Vrouwen
Klik de knop om navraag te doen