Le logo de Chef

Chef

Business · Sweden

Sveriges chefer läser Chef

Chef når fler än var tredje chef i Sverige.
Med den höga räckvidden speglar Chef den svenska chefsmarknaden väl. Chefs läsare och besökare finns både i privat och offentlig sektor.
Chefer på ledningsgruppsnivå, mellanchefer och nya chefer söker sig alla till Chef för inspiration och information.
...
 Lire plus

Intérêts

Golf, Träning och hälsa, Ledarskap, Näringsliv, Samhällsfrågor

40-50
Âge
49%
Hommes
51%
Femmes
Cliquez sur le bouton pour créer une demande