Chef

Sveriges chefer läser Chef

Chef når fler än var tredje chef i Sverige.
Med den höga räckvidden speglar Chef den svenska chefsmarknaden väl. Chefs läsare och besökare finns både i privat och offentlig sektor.
Chefer på ledningsgruppsnivå, mellanchefer och nya chefer söker sig alla till Chef för inspiration och information.
De fattar beslut kring allt från tjänstebilar till företagets nya ekonomisystem och sin egen kompetensutveckling.

Gender distribution

Women
51%
Men
49%